Paper Titles in Periodical
International Letters of Social and Humanistic Sciences
ILSHS Volume 57
Subscribe

Subscribe to our Newsletter and get informed about new publication regulary and special discounts for subscribers!

ILSHS > ILSHS Volume 57 > Developing Programs of Intercultural Education...
< Back to Volume

Developing Programs of Intercultural Education with Regard to the Inclusive Education's Values

Full Text PDF

Abstract:

Both the intercultural education and inclusive education represent dimensions of the "new education", which approach the values of European conscience and contemporary society's complex issue, as part of the intercultural communication and social inclusion. These dimensions have specific issues, but also convergence points, as far as the finalities, as well as the means of achieving are regarded. The programs of intercultural education represent this kind of means, which facilitate accomplishing "education for all" purposes. The research's premises analyze intercultural competences' development, in order to comprehensively approach the inclusive education and argues legitimacy and the opportunity of investigation. The second part of the article presents the research, regarding the topic's impact and the modalities in order to develop and implement the intercultural education programs, which approach the values of social inclusion. The main investigation tool is represented by the questionnaire, which has been applied to a sample of 100 subjects (didactic staff, students). After systematizing the results of the research, there have been revealed subjects' perceptions, efficient modalities and types of programs that promote inclusive education's values.

Info:

Periodical:
International Letters of Social and Humanistic Sciences (Volume 57)
Pages:
42-47
Citation:
C. M. Bunăiașu, "Developing Programs of Intercultural Education with Regard to the Inclusive Education's Values", International Letters of Social and Humanistic Sciences, Vol. 57, pp. 42-47, 2015
Online since:
August 2015
Export:
Distribution:
References:

Arpinte, D., Baboi, A., Cace, S., Tomescu (Doboş), C. &Stănescu, I. . (2008) Politici de incluziune socială. http: /www. revistacalitateavietii. ro/2008/CV-3-4-2008/07. pdf.

Banks, J.A. & Banks, C. (1997). Multicultural education. Boston: Allyn&Bacon.

Bădescu, I. (2003). Sincronism european şi cultură critică românească. Cluj-Napoca: Editura Dacia.

Bădescu, I. (2014). Neuroştiinţa şi calea spre pedagogia învăţării emoţionale. http: /sociologiaazi. ro.

Bernard, F. de (coord. ). Europe, diversité culturelle et mondialisations. Actes I de l'Université de Mondialisations du GERM, Parc de La Villette, Juin 2003. Paris : L'Harmattan.

Bunăiaşu, C.M. (2011). Proiectarea şi managementul curriculumului la nivelul organizaţiei şcolare. Bucureşti: Editura Universitară, pp.222-262.

Cucoş, C. (2000). Educaţia. Dimensiuni culturale şi interculturale. Iaşi: Editua Polirom.

Dasen, P., Perregaux, C. & Rey, M. (1999). Educaţia interculturală. Iaşi: Editura Polirom.

Demorgon, J. (2010). Complexité des cultures et de l'interculturel. Paris: Economica.

Georgiu, G. (2010). Comunicarea interculturală. Bucureşti: Editura Comunicare. ro.

Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. Bantam Books.

Haddad, K., Manço, A. & Eckmann, M. (coord). (2009). Antagonismes communautaires et dialogues interculturels. Paris: L'Harmattan. Nedelcu, A. (2008). Fundamentele educaţiei interculturale. Iaşi: Editura Polirom.

Opran, E., Voinea, D.V., Teodorescu, M. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 47 (2015), pp.16-27.

Oprea, C.L. (2008). Strategii didactice interactive. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R. A.

Pinar, W.F. (ed). (1998). Curriculum Toward New Identities. New York, Londra: Garland Publishing.

Potolea, D. Revista de pedagogie, 8 (1983).

Potolea, D. (2002). Conceptualizarea curriculum-ului. O abordare multidimensională. In: Păun, E. şi Potolea, D. (coord. ). Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative. Iaşi: Editura Polirom.

Potolea, D., Manolescu, M. (2005). Teoria şi practica evaluării educaţionale. M. Ed.C.: Proiectul pentru Învăţământul rural.

Smarandache, F., Vlăduţescu, Ş. (2014). Revista de cercetare şi intervenţie socială, 46 (2014), pp.243-254.

Smarandache, F., Vlăduţescu, Ş. Social Sciences and Education Research Review, 1 (2014), pp.44-62.

Strungă, A. C. (2014). Imaginile mentale europene şi identitate profesionalã în formarea cadrelor didactice: aplicaţii în domeniul învãţãmântului primar. Bucureşti: Editura Universitară.

Vrasmaş, E., Nicolae, S., Vrasmaş, T. (2008). Paşi spre educaţia incluzivă în România. Bucureşti: UNICEF.

Vrasmaş, E. şi Vrasmaş, T. (2012). Educaţia incluzivă în grădiniţă: dimensiuni, provocărişi soluţii. UNICEF, M. Ed.C.T. S, p.23, 40.

Show More Hide
Cited By:

[1] G. Sorkos, C. Hajisoteriou, "Sustainable intercultural and inclusive education: teachers’ efforts on promoting a combining paradigm", Pedagogy, Culture & Society, p. 1, 2020

DOI: https://doi.org/10.1080/14681366.2020.1765193

[2] G. Sorkos, C. Hajisoteriou, "Sustainable intercultural and inclusive education: teachers’ efforts on promoting a combining paradigm", Pedagogy, Culture & Society, Vol. 29, p. 517, 2021

DOI: https://doi.org/10.1080/14681366.2020.1765193

[3] C. Hajisoteriou, G. Sorkos, "Towards a new paradigm of “Sustainable Intercultural and inclusive education”: A comparative “blended” approach", Education Inquiry, p. 1, 2022

DOI: https://doi.org/10.1080/20004508.2022.2071016