Paper Titles in Periodical
International Letters of Social and Humanistic Sciences
ILSHS Volume 49
Subscribe

Subscribe to our Newsletter and get informed about new publication regulary and special discounts for subscribers!

ILSHS > ILSHS Volume 49 > Pedagogical Values of Renaissance Travels
< Back to Volume

Pedagogical Values of Renaissance Travels

Full Text PDF

Abstract:

The time of the Renaissance created the new model of the man-humanist. European patterns stimulated to the cultural or educational development of different fields of the social life. A bloom of the education took place, a thirst for knowledge, an interest in learning, world, travels, getting new experiences. A man educated, being good at foreign languages, opened for changes was appreciated. Geographical discoveries and their effects forever changed the image of the earth. Sixteenth-century peregrinations contributed to the development of states, economic and civilization expansion, and the bloom of culture area. Pedagogic meaning of Renaissance journeys is indisputable. Experience from voyages all over world, extending ranges, the permeation of cultures, the learning of foreign languages, the increase in the knowledge, the development of learning, education and artistic fields bear fruit to this day in the global scale.

Info:

Periodical:
International Letters of Social and Humanistic Sciences (Volume 49)
Pages:
185-191
Citation:
A. K. Gębora, "Pedagogical Values of Renaissance Travels", International Letters of Social and Humanistic Sciences, Vol. 49, pp. 185-191, 2015
Online since:
March 2015
Export:
Distribution:
References:

Babicz J. , Walczak W., Zarys historii odkryć geograficznych, PWN, Warszawa (1968).

Backvis C., Dziennik podróży Polaka po Włoszech i Hiszpanii, przeł. K. Witwicka, [w: ] C. Backvis, Szkice o kulturze staropolskiej, PIW, Warszawa (1975).

Badowski R., Odkrywanie świata, Wyd. Pascal sp. z. o. o., Bielsko-Biała (2007).

Barycz H., W blaskach epoki Odrodzenia, PIW, Warszawa (1968).

Barycz H., Z dziejów polskich wędrówek naukowych za granicę, Ossolineum, Wrocław (1969).

Białostocki J. (przekł. ), Dziennik podróży do Niderlandów [w: ] Albrecht Dürer jako pisarz i teoretyk sztuki, J. Białostocki (oprac. ), Ossolineum, Wrocław (1956).

Czubek J. (wyd. ), Anonima Diariusz peregrynacji włoskiej, hiszpańskiej, portugalskiej (1595), Polska Akademia Umiejętności, Kraków (1925).

Dzięgielewska M., Podróże naukowe jako forma zdobywania wiedzy [w: ], O. Czerniawska, B. Juraś-Krawczyk (red. ) Podróże jako projekt edukacyjny, WSHE, Łódź (2001).

Köb Susanne - Filozofia podróży. Wyd. Focus Giessen, Niemcy (2005).

Krawczyk Z., O turystyce i rekreacji, Studia i szkice, Wydawnictwo ALMAMER Wyż. Szkoły Ekonomicznej, Warszawa (2007).

Kukulski L., Radziwiłł M. K. , Podróż do Ziemi świętej, Syrii i Egiptu 1582-1584, PIW, Warszawa (1962).

Mączak A., Peregrynacje, Wojaże. Turystyka, Czytelnik, Warszawa (1984).

Mączak A., Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVI wieku, PIW, Warszawa.

Przecławski K., Turystyka a wychowanie, Nasza Księgarnia, Warszawa (1973).

Serwański M., Wiek XVI-XVII, Wyd. Poznań (2008).

Staszewski J. (red. ), Historia odkryć geograficznych. Odkrywcy i badacze Ziemi, przeł. B. Wojciechowski, PWN, Warszawa (1963).

Turos L. Turystyka edukacyjna, Wyd. Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, Siedlce (1990).

Ziomek J., Renesans, PWN, Warszawa (1997).

Show More Hide
Cited By:
This article has no citations.