Subscribe

Subscribe to our Newsletter and get informed about new publication regulary and special discounts for subscribers!

ILSHS > ILSHS Volume 33 > Communicational Types of Propaganda
< Back to Volume

Communicational Types of Propaganda

Removed due to low scientific level

Full Text PDF

Abstract:

On a meta-analytical way, the study inventorizes and organizes the types of propaganda. It configures a communicational-persuasive taxonomy of types of propaganda. For this exploit relevant contributions of some outstanding communication authority propaganda: Sergei Chakotin, Jacques Ellul, Jean Cazeneuve, Garth S. Jowett, Victoria O'Donnell, H.-P. Cathala, J.-M. Sproule, J. E. Combs, D. Nimmo, Cristian Florin Popescu, Călin Hentea. As prototypes of propaganda are recorded vertical and horizontal propaganda; rational and irrational propaganda; propaganda of competition, propaganda of integration and propaganda of subversion; ideological, political, economy, moral, aesthetical, religious, oral, written, visual, audio-visual, organizational propaganda. The core propaganda will always find the target group. How relevant taxonomy is what is done according to the action on the target group: seductive propaganda, propaganda mythical false propaganda, propaganda fiction.

Info:

Periodical:
International Letters of Social and Humanistic Sciences (Volume 33)
Pages:
41-49
Citation:
Ş. Vlăduţescu, "Communicational Types of Propaganda", International Letters of Social and Humanistic Sciences, Vol. 33, pp. 41-49, 2014
Online since:
June 2014
Export:
Distribution:
References:

[1] S. Ceakotin (2004). Violul mulţimilor prin propaganda politică. Bucureşti: Editura Antet.

[2] Andrzej Borowski, International Letters of Social and Humanistic Sciences 14 (2014) 7-17.

[3] Jason L. Powell, International Letters of Social and Humanistic Sciences 16(2) (2014) 177-183.

[4] Stefan Cojocaru, Constantin Bragaru, Transylvanian Review of Administrative sciences 35E (2012) 62-77.

[5] Ş. Buzărnescu (1996). Sociologia opiniei publice. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică.

[6] J. Cazeneuve (1976). La Communication de Masse. Guide alphabétique. Paris: Denoël- Gonthier.

[7] A. Seceleanu (2009). Analiza opiniei publice în spaţiul public modern. Editura Fundaţiei Andrei Şaguna.

[8] Daniela Cojocaru, Antonio Sandu, Stefan Cojocaru, Journal for the Study of Religions and Ideologies 28 (2011) 65-83.

[9] Silviu Neacşu (2005). Sistemul informaţional statistic în învăţământul românesc după 1990. Ed. Fundaţiei Univ. pentru Toţi.

[10] Mădălina Cerban, Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică (1-2) (2009) 272-278.

[11] M. Colhon (2013). Automatic Lexical Alignment between Syntactically Weak Related Languages. Application for English and Romanian. In Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications (pp.266-275). Springer Berlin Heidelberg.

DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-40495-5_27

[12] Andrzej Borowski, International Letters of Social and Humanistic Sciences 14 (2014) 33-41.

[13] L. Oprea (2013). An analytic review of the doctor-patient relationship (part II). Revista Romana de Bioetica.

[14] Doina Mihaela Popa (2010). Comunicarea crizei vs criza comunicarii. Strategii de comunicare a crizei. Anuarul Universităţii" Petre Andrei" Iaşi-Fascicula Drept, Ştiinţe Economice, Ştiinţe Politice.

DOI: https://doi.org/10.18662/upalaw

[15] Marian Siminică, Aurelia Traistaru, International Journal of Education and Research 1(12) (2013).

[16] A. Traistaru, M. Avram, International Letters of Social and Humanistic Sciences 13 (2014) 79-88.

[17] Andrzej Borowski, International Letters of Social and Humanistic Sciences 4 (2013) 70-74.

[18] M. Nowicka-Skowron, S. M. Radu (2014). The information and company's innovative- creative activity under the current conditions of the market economy. Communication Neutrosophic Routes.

[19] J.-E. Combs, D. Nimmo (1992). The New Propaganda. The Dictatorship of Palaver in Contemporary Politics. New-York: Longman.

[20] A. Borowski, International Letters of Social and Humanistic Sciences 11 (2014) 1-168.

[21] H.-P. Cathala (1991). Epoca dezinformării. Bucureşti: Editura Militară.

[22] J. Ellul (1962). Propagandes. Paris: Armand Colin.

[23] Doina Mihaela Popa (2011). Patologia comunicarii, de la semn la simptom. Anuarul Universităţii" Petre Andrei" Iaşi-Fascicula Drept, Ştiinţe Economice, Ştiinţe Politice.

DOI: https://doi.org/10.18662/upalaw

[24] Ştefan Cojocaru, Daniela Cojocaru (2008). Managementul de caz în protecţia copilului: evaluarea serviciilor şi practicilor din România. Polirom.

[25] Ionel Narita (2013). Public structures. Analele Universităţii Spiru Haret. Seria Jurnalism.

[26] Andrezj Borowski, International Letters of Social and Humanistic Sciences 2 (2014) 110-121.

[27] Sandu Antonio (2009). Tehnici afirmativ-apreciative. O sociopedagogie a succesului. Editura Lumen.

[28] G. S. Jowett, V. O'Donnell (Eds.). (2011). Propaganda & persuasion. Sage.

[29] C. Hentea (2000). 150 de ani de război mediatic. Bucureşti: Editura Nemira.

[30] Stefan Cojocaru, Revista de Cercetare şi Intervenţie socială 20 (2008) 42-48.

[31] Ioan Lesutan (2007). Forme comunicaţionale ale influenţei sociale. Societate si politica.

[32] Luminiţa Roşca (2004). Producţia textului jurnalistic. Editura Polirom, Iaşi.

[33] Mădălina Cerban (2010). Syntactic relations versus semantic roles within relational framework. Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică.

DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.2801201

[34] Ştefan Vlăduţescu (2014). Didactic Communication as Tool in European Integration. Communications in Applied Sciences.

[35] Ştefan Viorel Ghenea (2008). Relativism versus Scientific Rationality. Analele Universităţii de Vest din Timişoara.

[36] Cristian Florin Popescu (2002). Dicționar explicativ de jurnalism, relații publice şi publicitate. Tritonic.

[37] Alexandra Iorgulescu (2014). Neutrosophic Inflexions in Seneca's Tragedy. Communication Neutrosophic Routes.

[38] B. M. Dascălu (2014). Echivocul imagologic în Caietele lui Emil Cioran. Studii de Ştiinţă şi Cultură.

[39] Daniela Gîfu (2014). Humor in the Religious Discourse: between Paradoxism and Neutrosophy. Communication Neutrosophic Routes.

[40] Cătălina Maria Georgescu (2009). Migraţia forţei de muncă şi securitatea statelor în spatial european în Actele Simpozionului Internaţional Politica de vecinătate şi noul spirit european.

[41] Andrezj Borowski, International Letters of Social and Humanistic Sciences 3 (2013) 69-74.

[42] O. Bunea, D. Cojocaru, S. Cojocaru (2010). Family strengthening program. Evaluation report. Social Research Reports.

[43] Aurelia Traistaru (2013). Consolidation of the green marketing profile in current austerity period. Jokull.

[44] Calin Emilian Hintea (2013). Public Administration Schools in Romania: Strategic Choices for the Future.  Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială.

[45] Janusz Grabara, Michal Kolcun, Sebastian Kot, International Journal of Education and Research 2(2) (2014).

[46] Janusz Grabara, Vladimir Modrak, Ioan Constantin Dima, International Letters of Social and Humanistic Sciences 15 (2014) 148-156.

DOI: https://doi.org/10.18052/www.scipress.com/ilshs.26.148

[47] Stefan Cojocaru, Journal for the Study of Religions and Ideologies 5(13) (2010) 32-38.

[48] Ioan Lesutan (2008). Abordarea critică a comunicării – o abordare socială a comunicării. Societate si politica.

[49] Anca Parmena Olimid (2013). Political Change and Democracy Building in Eastern Europe. Rethinking the Theoretical Approaches of Transition. Revista de Stiinte Politice.

[50] Paula Bajdor, Iwona Grabara, Journal of Studies in Social Sciences 7(2) (2014).

[51] Felicia Cornelia Macarie, Călin Hinţea, Cristina Mora, Transylvanian Review of Administrative Sciences (32 E) (2011) 146-156.

[52] Stefan Cojocaru, Journal for the Study of Religions and Ideologies 4(10) (2010) 36-48.

[53] Ioan Horga, Alina Mogoş (2014). Interests and priorities of EU at Its Southern frontier. Studia Universitatis Babes-Bolyai, Europaea.

[54] Jason L. Powell, International Letters of Social and Humanistic Sciences 7 (2014) 22-30.

[55] Mădălina Strechie (2014). Communication as the Main Source of Neutrality in Ancient Rome. Communication Neutrosophic Routes.

[56] A. Gorun, D. R. Mateiu, H. T. Gorun (2003). Elemente de Administraţie Publică, Jurisprudenţă şi Drept administrativ. Cluj-Napoca.

[57] Goran Rajović, Jelisavka Bulatović, International Letters of Social and Humanistic Sciences 15(2) (2014) 125-137.

DOI: https://doi.org/10.18052/www.scipress.com/ilshs.26.125

[58] Florica Iuhaş (2012). Mass Media Anthropology: a Post-modern Field of Research. Advanced Research in Scientific Areas.

[59] M. Arsith, O. Draganescu (2011). Communication and Organizational Culture. EIRP Proceedings.

[60] A. Otovescu, M. A. Frăsie, G. Motoi, D. Otovescu (2011) Criza mondială. Editura Pro Universitaria, Bucureşti.

[61] Stefan Cojocaru (2010). Evaluarea programelor de asistenta sociala. Iaşi: Polirom.

[62] Moraru Mihai (1997). De nuptiis Mercurii et Philologiae. Editura Fundației Culturale Române. [63] Jacek Tittenbrun, International Letters of Social and Humanistic Sciences 9 (2014) 26-48.

[64] Jason L. Powell, International Letters of Social and Humanistic Sciences 17(1) (2014) 1-60. ( Received 15 June 2014; accepted 22 June 2014 ).

Show More Hide
Cited By:
This article has no citations.