Subscribe

Subscribe to our Newsletter and get informed about new publication regulary and special discounts for subscribers!

ILSHS > ILSHS Volume 31 > Persuasive Way of Communicational Propaganda
< Back to Volume

Persuasive Way of Communicational Propaganda

Removed due to low scientific level

Full Text PDF

Abstract:

This study examines communication fundamentals of propaganda. Using meta-analyticalmethod shows that propaganda is one of the main forms of persuasive communication. Propaganda aspersuasion of the ability to express an opinion appears in the 20th Century as consequence of theformation of nations and urban concentrations and of the appearance of a new technique, which leadto spreading the prints, the word and the image. Contemporary propaganda is characterised byimproving the old types of propaganda and the emergence of new types.

Info:

Periodical:
International Letters of Social and Humanistic Sciences (Volume 31)
Pages:
37-45
Citation:
Ş. Vlăduţescu, "Persuasive Way of Communicational Propaganda", International Letters of Social and Humanistic Sciences, Vol. 31, pp. 37-45, 2014
Online since:
June 2014
Export:
Distribution:
References:

[1] J. A. C. Brown (1963). Techniques of persuasion: From propaganda to brainwashing (Vol. 604). Middlesex: Penguin Books.

[2] Andrzej Borowski, International Letters of Social and Humanistic Sciences 14 (2014) 7-17.

[3] Jason L. Powell, International Letters of Social and Humanistic Sciences 16(2) (2014) 177-183.

[4] Stefan Cojocaru, Constantin Bragaru, Transylvanian Review of Administrative sciences 35E (2012) 62-77.

[5] Ş. Buzărnescu (1996). Sociologia opiniei publice. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică.

[6] Hentea Călin (2012). Enciclopedia propagandei româneşti. Bucureşti: Editura Adevărul.

[7] A. Seceleanu (2008). Comunicarea politică în spaţiul mediatic. Editura Fundaţia Andrei Şaguna.

[8] Daniela Cojocaru, Antonio Sandu, Stefan Cojocaru, Journal for the Study of Religions and Ideologies 28 (2011) 65-83.

[9] Silviu Neacşu (2005). Sistemul informaţional statistic în învăţământul românesc după 1990. Ed. Fundaţiei Univ. Pentru Toţi.

[10] Mădălina Cerban, Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică 1-2 (2009) 272-278.

[11] L. Oprea, C. Vladescu, V. Astărăstoae, S. G. Scîntee (2010). Aspecte etice ale inegalităţilor sociale în îngrijirile medicale. Revista Română de Bioetică.

[12] Andrzej Borowski, International Letters of Social and Humanistic Sciences 14 (2014) 33-41.

[13] M. Colhon (2013). Automatic Lexical Alignment between Syntactically Weak Related Languages. Application for English and Romanian. In Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications (pp.266-275). Springer Berlin Heidelberg. RETRACTED[14] J.-E. Combs, D. Nimmo (1992). The New Propaganda. The Dictatorship of Palaver in Contemporary Politics. New-York: Longman.

DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-40495-5_27

[15] Marian Siminică, Aurelia Traistaru, International Journal of Education and Research 1(12) (2013).

[16] A. Traistaru, M. Avram, International Letters of Social and Humanistic Sciences 13 (2014) 79-88.

[17] Andrzej Borowski, International Letters of Social and Humanistic Sciences 4 (2013) 70-74.

[18] M. Nowicka-Skowron, S. M. Radu (2014). The information and company's innovative- creative activity under the current conditions of the market economy. Communication Neutrosophic Routes.

[19] Doina Mihaela Popa, Anuarul Universităţii" Petre Andrei" Iaşi-Fascicula Drept, Ştiinţe Economice, Ştiinţe Politice 05 (2010) 243-253.

DOI: https://doi.org/10.18662/upalaw

[20] A. Borowski, International Letters of Social and Humanistic Sciences 11 (2014) 1-168.

[21] J.-M. Domenach (2004). Propaganda politică. Iaşi: Editura Institutul European.

[22] J. Ellul (1962). Histoire de la Propagande. Paris: Armand Colin.

[23] Alexandra Iorgulescu, International Letters of Social and Humanistic Sciences 17 (2014) 80-84.

[24] Daniela Cojocaru, Stefan Cojocaru, Revista de cercetare şi intervenţie socială 34 (2011) 144-158.

[25] Ionel Narita, Analele Universităţii Spiru Haret. Seria Jurnalism 14(2) (2013) 33-41.

[26] Andrezj Borowski, International Letters of Social and Humanistic Sciences 2 (2014) 110-121.

[27] Sandu Antonio (2013). Metode de cercetare in stiinta comunicarii. Editura Lumen.

[28] G. S. Jowett, V. O'Donnell, (Eds.). (2011). Propaganda & persuasion. Sage.

[29] C. U. Larson (2003). Persuasiunea. Iaşi: Editura Polirom.

[30] Stefan Cojocaru, Revista de Cercetare şi Intervenţie socială 20 (2008) 42-48.

[31] Doina Mihaela Popa, Anuarul Universităţii" Petre Andrei" Iaşi-Fascicula Drept, Ştiinţe Economice,Ştiinţe Politice 08 (2011) 395-402.

DOI: https://doi.org/10.18662/upalaw

[32] Luminiţa Roşca (2004). Producţia textului jurnalistic. Editura Polirom, Iaşi.

[33] Mădălina Cerban, Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica I(2) (2008) 173-178.

[34] M. Arsith, O. Draganescu (2011). Communication and Organizational Culture. EIRP Proceedings.

[35] A. Otovescu, M. A. Frăsie, G. Motoi, D. Otovescu (2011) Criza mondială. Editura Pro Universitaria, Bucureşti.

[36] C.-F. Popescu (2002). Dicţionar de journalism. Bucureşti: Editura Tritonic. Tragedy. RETRACTED[37] Alexandra Iorgulescu (2014). Neutrosophic Inflexions in Seneca's Communication Neutrosophic Routes.

[38] B. M. Dascălu (2014). Echivocul imagologic în Caietele lui Emil Cioran. Studii de Ştiinţă şi Cultură.

[39] Daniela Gîfu (2014). Humor in the Religious Discourse: between Paradoxism and Neutrosophy. Communication Neutrosophic Routes.

[40] Cătălina Maria Georgescu (2009). Migraţia forţei de muncă şi securitatea statelor în spatial european în Actele Simpozionului Internaţional Politica de vecinătate şi noul spirit european.

[41] Andrezj Borowski, International Letters of Social and Humanistic Sciences 3 (2013) 69-74.

[42] V. Volkoff (1997). Tratat de dezinformare. Bucureşti: Editura Antet.

[43] Aurelia Traistaru (2013). Consolidation of the green marketing profile in current austerity period. Jokull.

[44] Calin Emilian Hintea, Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială 42 (2013) 294-309.

[45] Felicia Cornelia Macarie, Călin Hinţea, Cristina Mora, Transylvanian Review of Administrative Sciences 32E (2011) 146-156.

[46] Janusz Grabara, Vladimir Modrak, Ioan Constantin Dima, International Letters of Social and Humanistic Sciences 15 (2014) 148-156.

DOI: https://doi.org/10.18052/www.scipress.com/ilshs.26.148

[47] Stefan Cojocaru, Journal for the Study of Religions and Ideologies 5(13) (2010) 32-38.

[48] O. Bunea, D. Cojocaru, S. Cojocaru (2010). Family strengthening program. Evaluation report. Social Research Reports.

[49] Moraru Mihai (1997). De nuptiis Mercurii et Philologiae. Editura Fundației Culturale Române.

[50] P. Bajdor, I. Grabara, Journal of Studies in Social Sciences 7(2) (2014).

[51] Cristina Gavrilovici, Liviu Oprea, Revista Romana De Bioetica 11(3) (2013).

[52] Stefan Cojocaru, Journal for the Study of Religions and Ideologies 4(10) (2010) 36-48.

[53] Ioan Horga, Dana Pantea (2007). Europe from Exclusive Borders to Inclusive Frontiers. Eurolimes.

[54] Jason L. Powell, International Letters of Social and Humanistic Sciences 7 (2014) 22-30.

[55] Mădălina Strechie (2014). Communication as the Main Source of Neutrality in Ancient Rome. Communication Neutrosophic Routes.

[56] A. Gorun, D. R. Mateiu, H. T. Gorun (2003). Elemente de Administraţie Publică, Jurisprudenţă şi Drept administrativ. Cluj-Napoca.

[57] Goran Rajović, Jelisavka Bulatović, International Letters of Social and Humanistic Sciences 15(2) (2014) 125-137.

DOI: https://doi.org/10.18052/www.scipress.com/ilshs.26.125

[58] Florica Iuhaş (2012). Mass Media Anthropology: a Post-modern Field of Research. Advanced Research in Scientific Areas. RETRACTED[59] Nirmal Kumar Betchoo, International Letters of Social and Humanistic Sciences 16(1) (2014) 39-48.

[60] Ştefan Viorel Ghenea (2008). Relativism versus Scientific Rationality. Analele Universităţii de Vest din Timişoara.

[61] Jason L. Powell, International Letters of Social and Humanistic Sciences 16(2) (2014) 177-183.

[62] Anca Parmena Olimid (2013). Political Change and Democracy Building in Eastern Europe. Rethinking the Theoretical Approaches of Transition. Revista de Stiinte Politice.

[63] Jacek Tittenbrun, International Letters of Social and Humanistic Sciences 9 (2014) 26-48.

[64] Stefan Cojocaru (2010). Evaluarea programelor de asistenta sociala. Iaşi: Polirom.

[65] Jason L. Powell, International Letters of Social and Humanistic Sciences 17(1) (2014) 1-60. ( Received 09 June 2014; accepted 15 June 2014 ) RETRACTED.

Show More Hide
Cited By:
This article has no citations.