Subscribe

Subscribe to our Newsletter and get informed about new publication regulary and special discounts for subscribers!

ILSHS > ILSHS Volume 3 > Methodological Problems of Research the...
< Back to Volume

Methodological Problems of Research the Penitentiary Institution in the Context of the Public Trust

Full Text PDF

Abstract:

The article treat about functioning of penitentiary institutions in the context of the paradigm of total institutions, the author is analysing current methodological arrangements in examining the penitentiary institutions /P. Moczydłowski, M. Ciosek. H. Machel, M. Kamiński/. Next he is presenting own methodological proposals concerning research penitentiary institutions

Info:

Periodical:
International Letters of Social and Humanistic Sciences (Volume 3)
Pages:
69-74
Citation:
A. Borowski, "Methodological Problems of Research the Penitentiary Institution in the Context of the Public Trust", International Letters of Social and Humanistic Sciences, Vol. 3, pp. 69-74, 2013
Online since:
September 2013
Authors:
Export:
Distribution:
References:

[1] Sztompka P., Studia Socjologiczne 4 (147) (1997).

[2] Sztompka P., Socjologia 13 (2002) 316.

[3] Ibid., s. 326.

[4] Goffman. E, Instytucje totalne, Sopot 2011, s. 15-16.

[5] Foucault M.: Nadzór i kara, w: Literatura na świecie 6/88, s. 262-274.

[6] Davies C., Human Studies 12(1-2) (1989) 83.

[7] Moczydłowski P., Drugie życie więzienia, Warszawa 1991, s. 14-15.

[8] Ibid, s. 18.

[9] Ibid, s. 23-30.

[10] Ciosek M., Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa, (2001).

[11] Machel H., Personel więzienny jako kategoria zawodowa i jako przedmiot zainteresowań badawczych w: Ludzie, instytucje, idee, ( red Iwanek I. ) Katowice, (1997).

[12] Kamiński M., Gry więzienne, Warszawa, 2006, s. 22.

[13] Mikołajewska B., Ochronna wspólnota i tożsamość jednostki, w: (red. Machaj I. ) Małe struktury społeczne, Lublin 1998, s. 189-190.

[14] Borowski A., Instytucje religijne jako instytucje totalne, w: /red. A. Wójtowicz/ Socjologia Religii ks. W. Piwowarskiego, Warszawa, 2004, s. 133-136.

[15] Piotrowski A., Stres i wypalenie zawodowe funkcjonariuszy Służby Więziennej, Warszawa (2011).

[16] Cybulska A., Zaufanie społeczne, raport CBOS BS/33/2012, s. 3. ( Received 05 May 2013; accepted 09 May 2013 ).

Show More Hide
Cited By:
This article has no citations.