Subscribe

Subscribe to our Newsletter and get informed about new publication regulary and special discounts for subscribers!

ILSHS > ILSHS Volume 28 > Contemporary Challenges in Social Work
< Back to Volume

Contemporary Challenges in Social Work

Full Text PDF

Abstract:

The welfare is an area of social policy which is aimed at supporting persons and families aiming at satisfying the needs, as well as enabling persons and families living in conditions suiting the human dignity, preventing difficult life situations of humans. The development of modern societies and the progressing democratization of social relations cause the civilization hazards which make existing social issues deep. The social work face with the challenge of developing new strategies of bringing help in incessantly changing reality.

Info:

Periodical:
International Letters of Social and Humanistic Sciences (Volume 28)
Pages:
95-101
Citation:
A. K. Gębora, "Contemporary Challenges in Social Work", International Letters of Social and Humanistic Sciences, Vol. 28, pp. 95-101, 2014
Online since:
May 2014
Export:
Distribution:
References:

Bardrillaud J., Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Wydawnictwo Sic!, Warszawa (2006).

Bogunia-Borowska M., Codzienność życie społecznego-wyzwania dla socjologii XXI wieku, [w: ] Bogunia-Borowska M., Socjologia codzienności, Wydawnictwo Znak, Kraków (2008).

Castels M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa (2007).

Danilewicz W. (red), Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa (2009).

Domżał U. A., Pomoc społeczna - jej funkcje w resocjalizacji, Brno, (2011).

Domżał Z., Pomoc społeczna państwa i formy jej udzielania, [w: ] Socialni pedagogika v souvislostech globalni krize, Zbornik Prispevku z mezinarodni konference, (red. Bargel M. ), Brno, (2011).

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. Ja, i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, PWN, Warszawa (2001).

Piekarski J., Pilch T., Theiss W., Urbaniak-Zając D., (red), Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź (2010).

Radlińska H., Szkoła pracy społecznej w Polsce, 1928 [za: ] Szatur-Jaworska B., Teoretyczne podstawy pracy socjalnej [w: ] T. Pilch, I. Lepalczyk (red. ), Pedagogika Społeczna, Kraków (1995).

Radziewicz-Winnicki A. (red), Pedagogika wobec współczesności, Wydawnictwa Akademickie i profesjonalne, Warszawa (2008).

Szatur-Jaworska B., Teoretyczne podstawy pracy socjalnej [w: ] Pedagogika Społeczna, pod. red: T. Pilch, I. Lepalczyk, Kraków (1995).

Wiśniewska-Mucha A., O przyszłości pracy socjalnej w Polsce, Pracownik socjalny, 2005, nr 8.

Wolska-Prylińska D., Projekt socjalny w kształceniu i działaniu społecznym, wyd. Śląsk, Katowice 2010. ( Received 01 May 2014; accepted 10 May 2014 ).

Show More Hide
Cited By:
This article has no citations.