Subscribe

Subscribe to our Newsletter and get informed about new publication regulary and special discounts for subscribers!

ILSHS > ILSHS Volume 23 > Social Skills and Locus of Control of Teenage...
< Back to Volume

Social Skills and Locus of Control of Teenage Mothers and Pregnant Teens Placed at the Polish Correctional Institutions - Report of Studies

Full Text PDF

Abstract:

The purpose of the article is the presentation of the results of research aiming at the assessment of the level of social competences and locus of control of teenage mothers and pregnant teens placed at the correctional institutions as the variables significantly determining the way of functioning in the society (more broadly – functioning in the environment).

Info:

Periodical:
International Letters of Social and Humanistic Sciences (Volume 23)
Pages:
7-22
Citation:
B. M. Nowak and J. Krawczyk, "Social Skills and Locus of Control of Teenage Mothers and Pregnant Teens Placed at the Polish Correctional Institutions - Report of Studies", International Letters of Social and Humanistic Sciences, Vol. 23, pp. 7-22, 2014
Online since:
March 2014
Export:
Distribution:
References:

Adler R. B., Rosenfeld L. B., Proctor R. F., Relacje interpersonalne, Wyd. Rebis, Poznań (2006).

Czarnota-Bojarska J., Obserwacyjna samokontrola a funkcjonowanie w grupie, Psychologia Wychowawcza, 1997, no. 40.

Domachowski W., Kowalik S., Miluska J. (ed. ), Z zagadnień psychologii społecznej, PWN, Warsaw (1984).

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, PWN, Warsaw (2010).

Jaworowska A., Matczak A., Test Niedokończonych Zdań Rottera RISB. Textbook, PTP, Warsaw (2003).

Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, PWN, Warsaw (2006).

Krasowicz G., Kurzyp-Wojnarowska A., Kwestionariusz do badania poczucia kontroli - textbook, PTP, Wydział Psychologii UW, Laboratorium Technik Diagnostycznych im. Bohdana Zawadzkiego, Warsaw (1990).

Matczak A., Kwestionariusz kompetencji Społecznych. Textbook, PTP, Warsaw (2011).

Matczak A., Kwestionariusz Kompetencji Społecznych. Textbook, PTP, Warsaw (2007).

Matczak A., Temperament a kompetencje społeczne [in: ] W. Ciarkowska, A. Matczak (ed. ), Różnice indywidualne: wybrane badania inspirowane Regulacyjną Teorią temperamentu Profesora Jana Strelaua, Wyd. UW, Warsaw (2001).

Nowak B. M., Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne, PWN, Warsaw (2012).

Oppenheimer L., The nature of social action, [in: ] B. H. Schneider i in (ed. ), Social competence In developmental perspective, pp.41-69, Kluwer Academic Publishers (1989).

Smółka P., Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Wyd. Wolters Kluwer, Kraków (2008).

Spitzberg B. H., Cupach W. R., Interpersonal Skills, [in: ] H. L. Knapp, J. A. Daly, Handbook of Interpersonal Communication, Sage, Thousand Oaks (2002).

Strelau J., Jaworowska A., Szczepaniak P., Wrześniewski K., Kwestionariusz radzenia sobie w sytuacjach stresowych CISS, PTP, Warsaw (2003).

Strelau J., Psychologia różnic indywidualnych, Scholar, Warsaw (2002).

Świątnicki K., Teoria stylów monitorowania się, Studia Psychologiczne, 1994, XXXI.

http: /www. podrugie. pl/wp-content/uploads/2013/11/RAPORT. pdf. Raport z realizacji projektu Chcę być z Tobą MAMO!, (co-financed by Fundacja im. Stefana Batorego), Sytuacja prawna, społeczna i wychowawcza nieletnich ciężarnych i nieletnich matek przebywających w placówkach resocjalizacyjnych, Fundacja po DRUGIE (Sikora A. (development and editing). ( Received 13 February 2014; accepted 18 February 2014 ).

Show More Hide
Cited By:
This article has no citations.