Subscribe

Subscribe to our Newsletter and get informed about new publication regulary and special discounts for subscribers!

ILSHS > Volume 13 > Prison Service and Cooperation in System of Safety
< Back to Volume

Prison Service and Cooperation in System of Safety

Full Text PDF

Abstract:

Prison service in view of total character and place of executable task is enforced affirmation of safety on purpose for with other discretional groups for optimization of operation society having cooperation. Operations related with assuring safety and there must be fitted cooperation affect for potential sources of threats new threats systematically appearing forcefully.

Info:

Periodical:
International Letters of Social and Humanistic Sciences (Volume 13)
Pages:
110-121
DOI:
10.18052/www.scipress.com/ILSHS.13.110
Citation:
A. Borowski "Prison Service and Cooperation in System of Safety", International Letters of Social and Humanistic Sciences, Vol. 13, pp. 110-121, 2014
Online since:
Oct 2013
Authors:
Export:
Distribution:
References:

Borowski A., International Letters of Social and Humanistic Sciences 1 (2013) 14-18.

Borowski A., International Letters of Social and Humanistic Sciences 3 (2013) 69-74.

Borowski A., International Letters of Social and Humanistic Sciences 5 (2013) 79-83.

Borowski A., Podoficerowie w Służbie Więziennej, w: (red J. Maciejewski) Grupy dyspozycyjne społeczeństwa polskiego, Wrocław (2006).

Borowski A., Służba Więzienna jako grupa dyspozycyjna, w: (red. J. Maciejewski, O. Nowaczyk) Bezpieczeństwo narodowe a grupy dyspozycyjne, Wrocław (2005).

Borowski A., Rola instytucji totalnych w zapewnieniu bezpieczeństwa jednostki i społeczeństwa, w: (red. D. Kowalski, M. Kwiatkowski, A. Zduniak) Edukacja dla bezpieczeństwa, t. 2, Lublin (2004).

Borowski A., Czynniki dezintegracji społecznej funkcjonariuszy więziennictwa i ich rodzin; (red. J. Maciejewski, W. Nowosielski) Tożsamość społeczna grup dyspozycyjnych Wrocław (2009).

Maciejewski J., Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa narodowego, w: (red. J. Maciejwski) Socjologia tom XXXI Wrocław (2001).

Zagórski Z., Socjologia bezpieczeństwa. O potrzebie nowej subdyscypliny, w: (red. J. Maciejwski) Socjologia tom XXXI Wrocław (2001). ( Received 17 October 2013; accepted 24 October 2013 ).

Show More Hide