Subscribe

Subscribe to our Newsletter and get informed about new publication regulary and special discounts for subscribers!

ILSHS > ILSHS Volume 12 > A Figurine from Stare Bielsko - Sexuality in...
< Back to Volume

A Figurine from Stare Bielsko - Sexuality in Middle Ages

Full Text PDF

Abstract:

Medieval authorities of the Church unequivocaly condemned sex in its all manifestations. At least, that was their formal stand in this case. Though, relics of the literature, art and archaeology undermine this „prudish” point of view. A ceramic figurine from late Middle Ages, found in Stare Bielsko, shows a couple that is having sex and can be a good example of not such sanctimonious way of thinking. Originally, the figurine could be a handle of a lid which was glazed green. It seems that figurine's ideological essence is not so far from social standards of decadent Gothic.

Info:

Periodical:
International Letters of Social and Humanistic Sciences (Volume 12)
Pages:
1-6
Citation:
A. Przybyłok, "A Figurine from Stare Bielsko - Sexuality in Middle Ages", International Letters of Social and Humanistic Sciences, Vol. 12, pp. 1-6, 2014
Online since:
October 2013
Export:
Distribution:
References:

Krawiec A., Seksualność w średniowiecznej Polsce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań (2000).

Le Goff J., Truong N., Historia ciała w średniowieczu. Czytelnik. Warszawa (2006).

Wowra-Plazek M., Karta katalogu naukowego muzealiów archeologicznych no. 1592, typescript, Muzeum w Cieszynie, Cieszyn (1976).

Piekalski J., Płonka T., Wiśniewski A., Badania średniowiecznej posesji przy ul. Nożowniczej 13 we Wrocławiu. Śląskie sprawozdania archeologiczne 32 (1991) 207-238.

Badura B., Wójcik-Kühnel I., Bytom przed wiekami. Muzeum Górnośląskie. Bytom (2004).

Krause E., Średniowieczny gródek rycerski w Jeziorsku koło Turku. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi 23 (1976) 293-322.

Kruppe J., Garncarstwo późnośredniowieczne w Polsce. Instytut Historii Kultury Materialnej PAN. Wrocław (1981).

Niegoda J., Naczynia ceramiczne. In Parcele przy ulicy więziennej 10-11 we Wrocławiu. eds. Buśko C, Piekalski J. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 1999. pic. 39.

Buśko C., Archaeologia Historica Polona 5 (1997) 117-132.

Roman de la Rose. Bibliothèque nationale de France. Français 25526. fol. 160r.

Ostkamp S., Journal of Archaeology in the Low Countries 1 (2009) 107-125.

Nawrolska G., A way of life: Luxury in a medieval town. Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 6 (2008) 509-527.

Gruia A., Studia Patzinaka 4 (2007) 85-122.

Wawrzeniuk J., Słowiański domowy kult przodków na tle porównawczym. In Wędrówki rzeczy i idei w średniowieczu, eds. S. Moździoch, Wrocław 2004. ( Received 09 September 2013; accepted 14 September 2013 ).

Show More Hide
Cited By:
This article has no citations.