Subscribe

Subscribe to our Newsletter and get informed about new publication regulary and special discounts for subscribers!

ILSHS > Volume 11 > Cooperative and National Agricultural Farm as...
< Back to Volume

Cooperative and National Agricultural Farm as Total Institutions

Full Text PDF

Abstract:

Functioning and noticing cooperative and national agricultural farm as total institutions is connected with comprehending the collectivization, understood as converting individual agricultural farm into farming cooperatives (v. RSP, the collective farm), of craftsman's workshops into production cooperatives, and the like and of large manors into agricultural farm stewarded by the state. In frames of all institutional forms of cooperative and national planting the earth some stamps of total- institutions became discernible the concentration of functioning on the homogeneous area relatively isolated in terms of physics or culturally from the social environment, the division into subordinates and the staff, functioning of second living in the institution in such conditions are an Effect of functioning of people dominating of a welfare state mentality and the lack of the initiative in search for employing outside the domicile.

Info:

Periodical:
International Letters of Social and Humanistic Sciences (Volume 11)
Pages:
100-105
Citation:
A. Borowski, "Cooperative and National Agricultural Farm as Total Institutions", International Letters of Social and Humanistic Sciences, Vol. 11, pp. 100-105, 2013
Online since:
September 2013
Authors:
Export:
Distribution:
References:

A. Lewin, Kibuce w Izraelu, Warszawa 1992, s. 95.

B. Jałowiecki, Niektóre problemy odrębności struktury przestrzenno-społecznej osiedli PGR na przykładzie powiatu wrocławskiego. Roczniki Socjologii, WSI, tom 5, (1966).

Z. Zychowicz, M. Jędryczka, Współczesny wizerunek dawnej wsi pegeerowskiej. Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, t. 2 Wieś /red. I. Machaj, J. Styk/, Lublin 1995, s. 197-200.

M. Ignar, Społeczne i zawodowe problemy funkcjonowania PGR, Socjologiczne aspekty funkcjonowania sektora uspołecznionego w rolnictwie, /red. F. Mleczko, Z. Zychowicz/, Szczecin, 1987 s. 109-124.

J. Biernat, Z badań nad rodzinami pracowników PGR, Wieś Współczesna, nr 2, (1987).

Z. Grzelak, Refleksje o kondycji polskiej socjologii wsi, w: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, t. 2 Wieś /red. I. Machaj, J. Styk/, Lublin 1995, s. 263.

A. Borowski, Studia Sociologica (Szczecin) 16 (2006) 215-234.

A. Borowski, International Letters of Social and Humanistic Sciences 1 (2013) 14-18.

A. Borowski, International Letters of Social and Humanistic Sciences 4 (2013) 70-74.

A. Borowski, International Letters of Social and Humanistic Sciences 6 (2013) 86-90.

A. Borowski, International Letters of Social and Humanistic Sciences 7 (2013) 113-118. ( Received 04 September 2013; accepted 12 September 2013 ).

Show More Hide
Cited By:

[1] J. Biegańska, M. Dymitrow, E. Grzelak-Kostulska, S. Środa-Murawska, "From policy to misery? the state agricultural farms vs. ‘the rural’", Quaestiones Geographicae, Vol. 38, p. 77, 2019

DOI: https://doi.org/10.2478/quageo-2019-0043