Subscribe

Subscribe to our Newsletter and get informed about new publication regulary and special discounts for subscribers!

ILSHS > ILSHS Volume 1 > Bioterrorism - Threat to Regional Security and...
< Back to Volume

Bioterrorism - Threat to Regional Security and Global

Full Text PDF

Abstract:

Bioterrorism is a multi-faceted phenomenon and dynamic, occurring in various forms. It is difficult now to define a uniform definition of terrorism that is changing under the influence of the development of civilization, and especially the rapid scientific progress. The terrorists perfectly use the latest achievements of biological sciences in their terrorist attacks. The purpose of this article is to bring the phenomenon of bioterrorism.

Info:

Periodical:
International Letters of Social and Humanistic Sciences (Volume 1)
Pages:
28-34
Citation:
P. Daniszewski, "Bioterrorism - Threat to Regional Security and Global", International Letters of Social and Humanistic Sciences, Vol. 1, pp. 28-34, 2013
Online since:
September 2013
Export:
Distribution:
References:

Aleksandrowicz T. R., Nowy terroryzm, [w: ] Współczesne zagrożenia terroryzmem oraz metody działań antyterrorystycznych, red. J. Szafrański, Szczytno (2007).

Altermatt U., Sarajewo przestrzega. Etnonacjonalizm w Europie, Znak, Kraków 1998 r.

Archick K., Gallis P., Europe and Counterterrorism, Nova Science Publishers, New York (2003).

Barcz J., Prawo Unii Europ - zagadnienia systemowe, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2002 r.

Barcz J., Traktat z Nicei - zagadnienia prawne i instytucjonalne, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2003 r.

Beck U., Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa (2005).

Białek Tomasz, Terroryzm manipulacja strachem, Studio EMKA, Warszawa (2005).

Bieleń S., Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, Warszawa (1988).

Bożek M., Troszyński M. (red. ), Europa - kontynent ryzyka? Społeczne, polityczne i normatywne uwarunkowania bezpieczeństwa w Europie, Wyd. AON, Warszawa (2007).

Chomiczewski K., Kocik J., Szkoda M. T., Bioterroryzm. Zasady postępowania lekarskiego, Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, (2002).

Chomiczewski K., Przegląd Epidemiologiczny 57 (2003) 349-53.

Flemming M., Terroryzm polityczny w międzynarodowym prawodawstwie, "Wojskowy Przegląd Prawniczy nr 1, (1996).

Jenkins B. M., International Terrorism. A New Mode of Conflict. California Seminar on Arms Control and Foreign Policy, Los Angeles (1975).

Kiełtyka A., Amerykańska ustawa antyterrorystyczna z 2001r. (The USA Patriot Act of 2001) Prokurator, nr 2-3 (22-23) (2005).

Koziej S., Między piekłem a rajem: szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Wyd. Adam Marszałek, Toruń (2006).

Kumaniecki K., Słownik łacińsko-polski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa (1982).

Kunikowski J., Turek A. (red. ), Bezpieczeństwo i dyplomacja. Słownik terminów, Wyd. Pedagogium, Warszawa (2008).

Laqueur W., Reflections on Terrorism, - Foreign Affairs No 1, Vol. 65, (1986).

Liedel K., Piasecka P., Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu terroryzmu, Oficyna Wydawnicza Adam, Warszawa (2004).

Machowski A., Zagrożenia bioterroryzmem. Dydaktyczno - prewencyjne aspekty zarządzania bezpieczeństwem społecznym, Mysłowice (2008).

Madej M., Użycie siły przez podmioty pozapaństwowe jako "nowy problem studiów strategicznych, [w: ] Stosunki międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, red. E. Haliżak, R. Kuźmiar, G. Michałowska, S. Parzymies, J. Simonides, R. Zięba, Warszawa (2006).

Madej M., Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa (2007).

Malec M., Percepcja bezpieczeństwa: definicje, wymiary, paradygmaty, Wyd. MON, Warszawa (2006).

Moss R., Urban Guerilla Warfare, Adelphi Paper, No 79, London (1971).

Muszyński J. (red. ), Terroryzm polityczny, Warszawa (1981).

Oakley R., International Terrorism, "Foreign Affairs, America and the World No 3, Vol. 65, (1987).

Pikulski S., Prawne środki zwalczania terroryzmu, Olsztyn (2000).

Szlachter D., Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej. Nowy impuls, Toruń (2006).

Zieliński K., Brocki M., Janiak M., Wiśniewski A., Patologia obrażeń i schorzeń wywołanych współczesną bronią w działaniach wojennych i terrorystycznych, Wydawnictwo MON, Warszawa, (2010).

Żuber M. (red. ), Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Zagrożenia cywilizacyjne początku XXI wieku, WSOWL, Wrocław (2007).

Protokół Kartageński o Bezpieczeństwie Biologicznym do Konwencji o Różnorodności Biologicznej. Dz.U. z 2004 r., Nr 216, poz. 2201.

Heisbourg F., Wojny, Prognozy XXI wieku, Warszawa: Prószyński i S-ka, 1998, s. 55. ( Received 13 April 2013; accepted 17 April 2013 ).

Show More Hide
Cited By:

[1] R. Ambroziak, S. Ambroziak, R. Katulski, J. Sadowski, J. Stefański, E. Lelo, "Bioterrorism — Characteristics and Possibilities of Prevention", Scientific Journal of Polish Naval Academy, Vol. 204, p. 5, 2016

DOI: https://doi.org/10.5604/0860889x.1202431

[2] R. Ambroziak, S. Ambroziak, R. Katulski, J. Sadowski, J. Stefański, E. Lelo, "Bioterrorism — Characteristics and Possibilities of Prevention", Scientific Journal of Polish Naval Academy, Vol. 204, p. 5, 2016

DOI: https://doi.org/10.5604/0860889x.1202431

[3] R. Ambroziak, S. Ambroziak, R. Katulski, J. Sadowski, J. Stefański, E. Lelo, "Bioterrorism — Characteristics and Possibilities of Prevention", Scientific Journal of Polish Naval Academy, Vol. 204, p. 5, 2016

DOI: https://doi.org/10.5604/0860889x.1202431

[4] R. Ambroziak, S. Ambroziak, R. Katulski, J. Sadowski, J. Stefański, E. Lelo, "Bioterrorism — Characteristics and Possibilities of Prevention", Scientific Journal of Polish Naval Academy, Vol. 204, p. 5, 2016

DOI: https://doi.org/10.5604/0860889x.1202431

[5] R. Ambroziak, S. Ambroziak, R. Katulski, J. Sadowski, J. Stefański, E. Lelo, "Bioterrorism — Characteristics and Possibilities of Prevention", Scientific Journal of Polish Naval Academy, Vol. 204, p. 5, 2016

DOI: https://doi.org/10.5604/0860889x.1202431

[6] R. Ambroziak, S. Ambroziak, R. Katulski, J. Sadowski, J. Stefański, E. Lelo, "Bioterrorism — Characteristics and Possibilities of Prevention", Scientific Journal of Polish Naval Academy, Vol. 204, p. 5, 2016

DOI: https://doi.org/10.5604/0860889x.1202431

[7] R. Ambroziak, S. Ambroziak, R. Katulski, J. Sadowski, J. Stefański, E. Lelo, "Bioterrorism — Characteristics and Possibilities of Prevention", Scientific Journal of Polish Naval Academy, Vol. 204, p. 5, 2016

DOI: https://doi.org/10.5604/0860889x.1202431

[8] R. Ambroziak, S. Ambroziak, R. Katulski, J. Sadowski, J. Stefański, E. Lelo, "Bioterrorism — Characteristics and Possibilities of Prevention", Scientific Journal of Polish Naval Academy, Vol. 204, p. 5, 2016

DOI: https://doi.org/10.5604/0860889x.1202431

[9] R. Ambroziak, S. Ambroziak, R. Katulski, J. Sadowski, J. Stefański, E. Lelo, "Bioterrorism — Characteristics and Possibilities of Prevention", Scientific Journal of Polish Naval Academy, Vol. 204, p. 5, 2016

DOI: https://doi.org/10.5604/0860889x.1202431
Show More Hide