Subscribe

Subscribe to our Newsletter and get informed about new publication regulary and special discounts for subscribers!

ILNS > ILNS Volume 37 > Beetles (Coleoptera) of the Rogów Region - Part IV...
< Back to Volume

Beetles (Coleoptera) of the Rogów Region - Part IV - Clown Beetles (Histeridae) and False Clown Beetles (Sphaeritidae)

Full Text PDF

Abstract:

In the fourth part of the series entitled “Beetles (Coleoptera) of the Rogów region” the next two families, clown beetles (Histeridae) and false clown beetles (Spaheritidae) are presented, as the better-known families of beetles occurring in the Rogów area. The faunistic data of the listed species is supplemented by bionomical information.

Info:

Periodical:
International Letters of Natural Sciences (Volume 37)
Pages:
10-17
Citation:
J. Borowski and S. Mazur, "Beetles (Coleoptera) of the Rogów Region - Part IV - Clown Beetles (Histeridae) and False Clown Beetles (Sphaeritidae)", International Letters of Natural Sciences, Vol. 37, pp. 10-17, 2015
Online since:
April 2015
Export:
Distribution:
References:

[1] Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1978. Katalog fauny Polski, Chrząszcze, Coleoptera, Histeroidea i Staphylinoidea prócz Staphylinidae. Cz. 25, t. 5. PWN, Warszawa, 356 pp.

[2] Byk A., Borowski J., Mazur S., Mokrzycki T., Rutkiewicz A. 2013. Waloryzacja lasów Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Spalsko-Rogowskie, na podstawie zgrupowań chrząszczy saproksylicznych. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 35(2): 82-128.

[3] Byk A., Borowski J., Mazur S., Guzowski M. 2014. Nowe stanowisko Saprinus lautus Erichson, 1839 (Coleoptera: Histeridae) w Polsce. Wiad. Entomol., 33(4): 283-284.

[4] Löbl I., Smetana A. (ed. ). 2004. Catalogue of Palearctic Coleoptera. Vol. 2. Stenstrup: Apollo Books, 942 pp.

[5] Mazur S. 1970. Uwagi o występowaniu niektórych gnilików (Coleoptera, Histeridae) w Polsce. Fragm. Faun., 15(17): 273-277.

DOI: https://doi.org/10.3161/00159301ff1970.15.17.273

[6] Mazur S. 1972. Materiały do poznania Sphaeritidae i Histeridae (Coleoptera) Polski. Fragm. Faun., 18(20): 393-404.

DOI: https://doi.org/10.3161/00159301ff1972.18.20.393

[7] Mazur S. 2012. A concise catalogue of the Histeridae (Insecta: Coleoptera). Warsaw University of Life Sciences – SGGW Press, Warsaw, 332 pp.

[8] Mokrzycki T. 2011. Zgrupowania saproksylicznych chrząszczy (Coleoptera) w pniakach wybranych gatunków drzew – studium porównawcze. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 135 pp.

[9] Nunberg M. 1986. The beetles (Coleoptera) collected on the area of the Forest Experimental Station at Rogów. Ann. Warsaw Agricult. Univ. – SGGW-AR, For. and Wood Technol., 34: 11-17.

[10] Piętka J. 2013. Czynna ochrona zagrożonych grzybów nadrzewnych w lasach. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 188 pp.

[11] Szujecki A., Kinelski S. 1959. Materiały do poznania chrząszczy (Coleoptera) fauny krajowej. Pol. Pismo Ent., 29(15): 215-250.

[12] Szujecki A., Zaborowski S. 1968. Chrząszcze (Coleoptera) występujące późną jesienią w gniazdach zbudowanych przez dziuplaki w skrzynkach lęgowych. Zesz. Nauk. SGGW – Leśnictwo, 11: 89-103.

[13] Wiąckowski S. 1957. Entomofauna pniaków sosnowych w zależności od wieku i rozmiaru pniaka. Ekol. Pol., ser. A, 5(3): 13-140. ( Received 19 March 2015; accepted 31 March 2015 ).

Show More Hide
Cited By:

[1] L. Jürisoo, I. Süda, A. Agan, R. Drenkhan, "Vectors of Dutch Elm Disease in Northern Europe", Insects, Vol. 12, p. 393, 2021

DOI: https://doi.org/10.3390/insects12050393