Subscribe

Subscribe to our Newsletter and get informed about new publication regulary and special discounts for subscribers!

ILCPA > ILCPA Volume 4 > Water Quality of the Surfaces Waters of the...
< Back to Volume

Water Quality of the Surfaces Waters of the Swimming Pools Port in Swinoujscie

Full Text PDF

Abstract:

To estimate differentiation of water chemistry in reservoirs of swimming pools port in Swinoujscie, in time of 2004 - 2008. In arbitrary appointed times 5 physical and chemical indicators of water quality were determined to evaluate general status and water condition - temperature, pH, COD-Cr, BOD5, Clˉ.

Info:

Periodical:
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy (Volume 4)
Pages:
96-102
Citation:
P. Daniszewski and B. Draszawka-Bołzan, "Water Quality of the Surfaces Waters of the Swimming Pools Port in Swinoujscie", International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy, Vol. 4, pp. 96-102, 2012
Online since:
November 2012
Export:
Distribution:
References:

[1] Barik S.K., Purushothaman C.S., Mohanty A.N., Aquacult. Res. 32 (2001) 819-832.

[2] Bowden K. F., Oceanic and Estuarine Mixing Processes. W: Riley J. P., Skirrow G. (eds. ), Chemical Oceanography. London-New York-San Francisco 1974, 1-41.

[3] Buchholz W., Zmienność stanów i przepływów w ujściach rzek na przykładzie ujścia Odry. Materiały Sesji Naukowej KBM PAN. Szczecin 1990, 49-70.

[4] Buchholz W., Materiały do monografii Dolnej Odry. Warunki hydrologiczno- hydrodynamiczne. Prace IBW PAN, Gdańsk, 22 (1990) 1-117.

[5] Daniszewski P., International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy 1 (2012) 6-12.

[6] Daniszewski P., International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy 1 (2012) 13-16.

[7] Daniszewski P., International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy 2 (2012) 42-45.

[8] Daniszewski P., International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy 2 (2012) 46-52.

[9] Daniszewski P., International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy 2 (2012) 35-41.

[10] Demel K., Życie morza. Gdańsk (1974).

[11] Dojlido J. R., Chemia wód powierzchniowych, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko (1995).

[12] Druet C., Elementy hydrodynamiki geograficznej, Warszawa (1995).

[13] Elbanowska H., Zerbe J., Siepak J., Fizyczno-chemiczne badania wód. Wydawnictwo Naukowe PWN: 1999, ss. 232.

[14] Grasshoff K., , Methods of Seawater Analysis. Weinheim-New York (1976).

[15] Hermanowicz W., Dojlido J., Dożańska W., Koziorowski B., Zerbe J., Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków, Arkady, Warszawa (1999).

[16] Jasińska E., , Dynamika słonych wód w estuariach polskich rzek. Inst. Budownictwa Wodnego PAN, 24 (1991) 1-206.

[17] Kajak Z., Hydrobiologia-Limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych, PWN, Warszawa 1998, ss. 355.

[18] Leybovich S., Ulrich D., J. Geophys. Res. 77 (1972) 1683-1688.

[19] Lyman J., Chemical consideration, physical and chemical properties of sea water. Washington 1959, cited after: Monin A. S., (red. ), Chimija okieana. T. 1, Chimija wod okieana. Moskwa (1979).

[20] Majewski A., (red. ), Zalew Szczeciński. Warszawa (1980).

[21] Majewski A., Charakterystyka hydrologiczna estuaryjnych wód u polskiego wybrzeża. Prace PIHM, 105 (1972) 3-37.

[22] Majewski A., Charakterystyka hydrologiczna Zatoki Pomorskiej, Warszawa (1974).

[23] Mikulski Z., , Udział wód rzecznych w stosunkach hydrologicznych Zalewu Szczecińskiego. Biul. PIHM, 5 (1960) 1-23.

[24] Mikulski Z., Wody śródlądowe w strefie brzegowej południowego Bałtyku. Biul. PIHM. (1970).

[25] Młodzińska Z., Zawartość tlenu. W: Majewski A. (red. ), Zalew Szczeciński. Warszawa, (1980) 223-230.

[26] Młodzińska Z., b, Hydrochemia. W: Majewski A. (red. ), Zalew Szczeciński. Warszawa, (1980) 248-277.

[27] Port Świnoujście. Urząd Morski w Szczecinie. (2008).

[28] Port w Świnoujściu - nabrzeża. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. (2009).

Show More Hide
Cited By:
This article has no citations.