Subscribe

Subscribe to our Newsletter and get informed about new publication regulary and special discounts for subscribers!

ILCPA > ILCPA Volume 4 > Selected Parameters of Water Quality of the...
< Back to Volume

Selected Parameters of Water Quality of the Swimming Pools Port in Szczecin

Full Text PDF

Abstract:

To estimate differentiation of water chemistry in reservoirs of swimming pools port in Szczecin, in time of 2004 - 2008. In arbitrary appointed times 5 physical and chemical indicators of water quality were determined to evaluate general status and water condition - temperature, pH, COD-Cr, BOD5, Clˉ.

Info:

Periodical:
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy (Volume 4)
Pages:
103-111
Citation:
P. Daniszewski and B. Draszawka-Bołzan, "Selected Parameters of Water Quality of the Swimming Pools Port in Szczecin", International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy, Vol. 4, pp. 103-111, 2012
Online since:
November 2012
Export:
Distribution:
References:

Barik S.K., Purushothaman C.S., Mohanty A.N., Aquacult. Res. 32 (2001) 819-832.

Bowden K. F., Oceanic and Estuarine Mixing Processes. W: Riley J. P., Skirrow G. (eds. ), Chemical Oceanography. London-New York-San Francisco 1974, 1-41.

Buchholz W., Zmienność stanów i przepływów w ujściach rzek na przykładzie ujścia Odry. Materiały Sesji Naukowej KBM PAN. Szczecin 1990, 49-70.

Buchholz W., Materiały do monografii Dolnej Odry. Warunki hydrologiczno- hydrodynamiczne. Prace IBW PAN, Gdańsk, 22 (1990) 1-117.

Daniszewski P., International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy 1 (2012) 6-12.

Daniszewski P., International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy 1 (2012) 13-16.

Daniszewski P., International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy 2 (2012) 42-45.

Daniszewski P., International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy 2 (2012) 46-52.

Daniszewski P., International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy 2 (2012) 35-41.

Demel K., Życie morza. Gdańsk (1974).

Dojlido J.R., Chemia wód powierzchniowych, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko (1995).

Druet C., Elementy hydrodynamiki geograficznej, Warszawa (1995).

Elbanowska H., Zerbe J., Siepak J., Fizyczno-chemiczne badania wód. Wydawnictwo Naukowe PWN: 1999, ss. 232.

Grasshoff K., , Methods of Seawater Analysis. Weinheim-New York (1976).

Hermanowicz W., Dojlido J., Dożańska W., Koziorowski B., Zerbe J., Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków, Arkady, Warszawa (1999).

Jasińska E., , Dynamika słonych wód w estuariach polskich rzek. Inst. Budownictwa Wodnego PAN, 24 (1991) 1-206.

Kajak Z., Hydrobiologia-Limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych, PWN, Warszawa 1998, ss. 355.

Leybovich S., Ulrich D., J. Geophys. Res. 77 (1972) 1683-1688.

Lyman J., Chemical consideration, physical and chemical properties of sea water. Washington 1959, cited after: Monin A. S., (red. ), Chimija okieana. T. 1, Chimija wod okieana. Moskwa (1979).

Majewski A., (red. ), Zalew Szczeciński. Warszawa (1980).

Majewski A., Charakterystyka hydrologiczna estuaryjnych wód u polskiego wybrzeża. Prace PIHM, 105 (1972) 3-37.

Majewski A., Charakterystyka hydrologiczna Zatoki Pomorskiej, Warszawa (1974).

Mikulski Z., , Udział wód rzecznych w stosunkach hydrologicznych Zalewu Szczecińskiego. Biul. PIHM, 5 (1960) 1-23.

Mikulski Z., Wody śródlądowe w strefie brzegowej południowego Bałtyku. Biul. PIHM. (1970).

Młodzińska Z., Zawartość tlenu. W: Majewski A. (red. ), Zalew Szczeciński. Warszawa, (1980) 223-230.

Młodzińska Z., b, Hydrochemia. W: Majewski A. (red. ), Zalew Szczeciński. Warszawa, (1980) 248-277.

Port Świnoujście. Urząd Morski w Szczecinie, (2008).

Port w Świnoujściu - nabrzeża. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. (2009).

Ryszard Kotla, Z dziejów szczecińskiego portu. Magazyn Portowy,. 1/2007, s. 32.

Show More Hide
Cited By:
This article has no citations.