Subscribe

Subscribe to our Newsletter and get informed about new publication regulary and special discounts for subscribers!

ILCPA > ILCPA Volume 3 > Water Quality of the Surfaces Waters of the...
< Back to Volume

Water Quality of the Surfaces Waters of the Strazym Lake

Full Text PDF

Abstract:

To estimate differentiation of water chemistry in reservoirs of Strażym Lake, in time of 2008. In arbitrary appointed times 19 physical and chemical indicators of water quality were determined to evaluate general status and water condition (temperature, pH, concentration of dissolved oxygen and saturation by O2, solid residue, residue after ignition), trophy (concentrations of NO3ˉ, NO2ˉ, NH4+, PO43–dissolved., Ptot.), and mineralization (specyfic electrolytic conductivity, total hardness and separately concentrations of Ca2+, Mg2+ and Clˉ, SO42–, total concentrations of Fe and Mn).

Info:

Periodical:
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy (Volume 3)
Pages:
86-92
Citation:
P. Daniszewski, "Water Quality of the Surfaces Waters of the Strazym Lake", International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy, Vol. 3, pp. 86-92, 2012
Online since:
October 2012
Export:
Distribution:
References:

Barik S. K., Purushothaman C. S., Mohanty A. N., Aquacult. Res. 32 (2001) 819-832.

Brodzińska B., Janczak J., Kowalik A., Sziwa R., Atlas jezior Polski. T. 1. Poznań (1996).

Brodzińska B., Janczak J., Kowalik A., Sziwa R., Atlas jezior Polski. T. 2. Poznań (1997).

Choiński Adam, Katalog jezior Polski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006, s. 399.

Daniszewski P., International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy 1 (2012) 6-12.

Daniszewski P., International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy 1 (2012) 13-16.

Daniszewski P., International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy 2 (2012) 35-41.

Daniszewski P., International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy 2 (2012) 42-45.

Daniszewski P., International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy 2 (2012) 46-52.

Dojlido J. R., Chemia wód powierzchniowych, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko (1995).

Elbanowska H., Zerbe J., Siepak J. Fizyczno-chemiczne badania wód. Wydawnictwo Naukowe PWN: 1999, s. 232.

Hermanowicz W., Dojlido J., Dożańska W., Koziorowski B., Zerbe J., Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków, Arkady, Warszawa (1999).

Kajak Z., Hydrobiologia-Limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych, PWN, Warszawa 1998, s. 355.

Kentzer A., Fosfor i jego biologicznie dostepne frakcje w jeziorach o różnej trofii, Wydawnictwo UMK, Toruń 2001, s. 111.

Kölling M., Vergleich verschiedener Methoden zur Bestimmung des Redoxpotentials natürlicher Wässer. Meyniana. 38 (1986) 1-19.

Lampert W., Sommer U. Ekologia wód śródlądowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2001, s. 415.

Macioszczyk A., Hydrogeochemia. Wyd. Geologiczne, Warszawa 1987, s. 475.

Marcinkiewicz W., Barlineckie Jezioro, Wyd. Instytut Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn (1963).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód. (Dz. U. Nr 32, poz. 284).

Siuda W., Post. Mikrobiol. 40 (2), (2001) 187-217.

Dąbrowska-Prot E., Hilbricht-Ilkowska A., Ochr. Sr, 15, (3-4), (1991) 237-250.

Kajak Z., Eutrofizacja jezior, Warszawa (1979).

Kalff J., Limnology, New Jersey (2001).

Show More Hide
Cited By:
This article has no citations.