Subscribe

Subscribe to our Newsletter and get informed about new publication regulary and special discounts for subscribers!

ILCPA > ILCPA Volume 3 > Influence of Folding Wastes on Natural Environment...
< Back to Volume

Influence of Folding Wastes on Natural Environment in Miedzyzdroje

Full Text PDF

Abstract:

Waste is inseparable element of human activity. In Poland, the system of it’s management is typically extensive because waste is almost entirely deposited in landfills. Landfilling is the oldest method of waste management, but it is also the least desirable method of its neutralization. During the operation of communal waste landfilling, the waste affects particular elements of environment such as air, soil, water, plants and animals. The aim of conducted researches was to assess the waste disposal sites, which were differentiated by the composition of deposited wastes, on the environment of ground waters and soils properties. They covered the measurements of pH, electrolytic conductivity, total organic carbon (TOC), cyclic aromatic hydrocarbons (CAH) as well as the determination of heavy metals (Hg).

Info:

Periodical:
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy (Volume 3)
Pages:
67-72
Citation:
P. Daniszewski and B. Draszawka-Bołzan, "Influence of Folding Wastes on Natural Environment in Miedzyzdroje", International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy, Vol. 3, pp. 67-72, 2012
Online since:
October 2012
Export:
Distribution:
References:

Ambrożewicz P., Zwarty system zagospodarowywania odpadów. Ekonomia i Środowisko, Białystok (1999).

Baran S, A. Bojanowicz A., Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych. Ochrona Środowiska, Warszawa (2002).

Biedugnis S., Cholewiński J., Optymalizacja gospodarką odpadami. PWN, Warszawa (1992).

Daniszewski P., Oczyszczalnia ścieków stoczniowych jako źródło emisji bioaerozolii do powietrza atmosferycznego. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 4 (2009) 34-36.

Garbulewski K., Dobór i badania gruntowych uszczelnień składowisk odpadów komunalnych. SGGW, Warszawa (2000).

Grochowicz E., Korytkowski J., Ochrona przed odpadami. WSiP, Warszawa 1999, s: 10-40.

Górski M., Przegląd komunalny 1(208) (2009) 54-55.

Kosinkiewicz Z., Przegląd komunalny 3(186) (2007) 48-49.

Łuniewski S., Bezpieczne składowanie odpadów. Ekonomia i środowisko, Białystok (2008).

Mikuła J., Przegląd komunalny 4(187) (2007) 40-41.

Oleszkiewicz J., Eksploatacja składowisk odpadów. Wyd. LP s. c. Kraków (1999).

Przywarska R., Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów 39(39) (2005) 12-17.

Rosik-Dulewska C. Podstawy gospodarki odpadami. PWN, Warszawa (2007).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji tych wód (Dz.U. 2004, Nr 32, poz. 284).

Ustawa z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 nr 28 poz. 145).

Żygadło M. Gospodarka odpadami komunalnymi. Politechnika Świętokrzyska, Kielce (1998).

Show More Hide
Cited By:
This article has no citations.